Byggnaden med fastighetsnamnet Borgarskolan 2, har efter ombyggnaden haft namnet Sollévi fram till år 2019. Husets namn återspeglar husets verksamheter idag. Namnet betyder på italienska "att lyft" eller "att stöda". Eftersom husets verksamheter inom hälso- och friskvård har detta syfte, blev namnet valt av medarbetarna.