Byggnaden med fastighetsnamnet Borgarskolan 2, har efter ombyggnaden fått namnet Sollévi. Husets namn återspeglar husets verksamheter idag. Namnet betyder på italienska "att lyft" eller "att stöda". Eftersom alla husets verksamheter inom hälso- och friskvård har detta syfte, blev namnet valt av medarbetarna. Sollévis devis är att för sin gäster "lyfta kropp och själ".