I livets alla skeden kan svårigheter uppstå, som påverkar hälsan och som kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand. Det kan handla om allt från oro och stressrelaterade problem till ångest, fobier och depressioner. Andra exempel kan vara personliga kriser, spännings- och smärttillstånd, sömnproblem och arbetsrelaterade problem.

Jag har varit verksam som psykolog i 40 år. Efter att ha arbetat inom vuxenpsykiatrin har jag de senaste 20 åren arbetat dels på vårdcentral dels som privatpraktiserande psykolog.
Jag har lång erfarenhet av att arbeta med psykodynamiskt orienterad psykoterapi. Psykoterapierna kan pågå under längre tid eller begränsas till fem till tio samtal och är då fokuserade på ett problemområde

Genom samtalen får ökad kunskap och förståelse för hur du som person fungerar och hanterar olika situationer och hur känslor och tankar styr dina handlingar. Utifrån den kunskapen kan du finna utvecklingsstrategier för att tillvarata dina resurser och förbättra såväl livskvalitet som prestationsförmåga och finna en balans i livet.

Med hjälp av symboldrama som är en visualiseringsteknik, får du möjlighet att göra en inre resa med hjälp av dramer där du efter avslappning får gestalta det som är aktuellt för dig att arbeta med. Metoden underlättar bearbetningen av händelser som är svåra att få kontakt med och som kan göra sig påminda i svårförståeliga känslomässiga reaktioner och psykosomatiska besvär. Terapin hjälper dig upptäcka dina resurser och kreativitet.

Som psykolog och psykoterapeut arbetar jag under sekretess och ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen och som medlem i Sveriges Psykologförbund arbetar jag i enlighet med Yrkesetiska principer för psykologer i Norden.

Välkommen att kontakta mig om du har frågor eller vill boka tid.
På tfn 070 – 772 66 70 eller per mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ingrid Nilsson, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut