Kultur / Historik

Sollévi-huset ä en K- märkt byggnad. Efter varsam renovering av byggnaden, den före detta Jarlateater, har Skanska år 2005 i själva teatersalongen uppförts en unik arkitektonisk inre byggnad med ytterväggar helt i glas. Design in i minsta detalj är utförd av SAR, SIR Fabrizia Sollevi, svägerska till byggherren Alf Sollevi. Sollévi-husets glasbyggnads tillkomst finns att beskåda i bildspelet.

Sollévi-huset har sin historia sedan tidigt 30-tal. Något om dess tillkomst och historik finns att beskåda i bildspel. Kung Gustav V och blivande konung Gustav VI genomförde invigningen 1931, vilket kan ses på bilder.