Sollévi husets historia

image6
A. Malmström ca.1928

Jarlateaterns historia

image15
B. Nordberg ca. 1900

Borgarskolan började sin verksamhet redan 1836 i ett skolhus vid Johannesplan. Under förra seklets första 2 decennier planerades en ny skolbyggnad vid Jarlaplan.

image24
SvD Juli 1931

Borgarskolan i sin nuvarande utformning ritades av den skicklige arkitekten Knut Nordenskjöld under 1928. Stilen är "nyklassicistisk" tidstypisk för 1920-talet.

image30

Den byggnad som utgjorde skolans aula (den nuvarande avstyckade Borgarskolan 2) fick en fasad utformad med vackra ”tempelgavlar”, kraftiga taklister med ”tandsnitt” och utsmyckades invändigt med bl.a. meanderbårder, pilastrar och stiliserade blomrosetter. När huset uppfördes 1930-31 av den vid den tiden kände byggmästaren Olle Engkvist, hade funktionalismen redan börjat sitt intåg inom arkitekturen.

image37
SvD September 1930

Grundstenen lades år 1930 och....

image43År 1931 invigdes skolan av kung Gustav V och kronprins Gustav Adolf (sedermera kung Gustav VI Adolf) under stor pompa. Aulan var fylld och på scenen gavs bl.a. teaterföreställning och annan underhållning. Förutom plats för skolans samlingar blev också den vackra salen med mer än 500 sittplatser utnyttjad som lokal för folkbildning och biograf.

image50

 

image58År 1933 installerades filmprojektorer (som finns bevarade intakt) och allmänheten kunde kvällstid uppleva journalfilmen som nyhetsmedium under perioden före TV åldern. Borgarskolans aula har inte bara utnyttjats för dess egna elever. Olika skolor i innerstan utnyttjade lokalen för tillställningar och skolavslutningar. Många 30- 40- och 50-talister har därför varma minnen från denna byggnad.

image64

Hårda tider

Borgarskolan upphörde år 1971. Teaterverksamheten har funnits som en strimma under husets historia. Efter ombyggnaden 1973 fick huset namnet Jarlateatern. År 1994 övertogs fastigheten av Folkuniversitetet. Jarlateatern döptes till Folkuniversitetets teater. Under dessa senare år drevs privat operettverksamhet fram till sekelskiftet. Huset har successivt blivit nerslitet och behovet av upprustning och renovering har medfört allt större investeringsbehov.

image73Aulan avstyckades 2002 med avsikt att huset skulle finna annan ägare med verksamhet som möjliggör upprustning av fastigheten. Den avstyckade fastigheten har nu namnet Borgarskolan 2. Borgarskolan 2 är kulturhistoriskt skyddad som särskilt historiskt värdefull (grön märkning).

image79

Nya tider

Borgarskolan har omformats till en byggnad för bl.a. vårdverksamhet, en plats för stöd för vår kroppsliga och själsliga hälsa, där omformningen görs med stor respekt för byggnadens arkitektoniska och kulturella värde. Byggnadens yttre ramar, med entré och trapphus, alla tidstypiska byggnads- och inredningsdetaljer bevaras eller återanvänds på ett pietetfullt sätt. Vi tycker också att byggnadens nya användsningändamål passar väl in i Borgaskolans urspungliga andvändninssyfte, ett center för stöd och utbildning av vuxna människor.

image88För att bevara och upprusta byggnaden men samtidigt levandegöra denna med ny verksamhet har den nya ägaren givit den historiska och vackra byggnaden en ny chans i vårt nya millienium.