Husets ombyggnad del 1

image6

Husets ombyggnad

image15

Jarlateatern är vacker och smälter väl in i sin omgivning. Byggnaden ger ett gediget intryck. Det är först när man närmar sig entrén man börjar se förslitningen och att byggnadens underhåll inte kunnat skötas på ett ändamålsenligt sätt.

image25

Detta blir än mer uppenbart då man öppnar dörren till byggnaden.

image31En föga välkomnande anblick

image37Dock är det det arkitektoniska  värdet stort i den slitna byggnaden. Det slitna huset har en härlig stämning

image44Flera generationer av tillfälliga arrangemang har påverkat mycket av teaterns urprungliga prakt. Slitaget och frånvaron av ändamålsenlig användning upplevs i hela byggnaden. Behovet av ett nytt användningsändamål och restaurering av hela byggnaden är uppenbar.

image49Övertagandet av byggnaden för sitt nya ändamål som livsstilscenter har skapat en unik möjlighet att inte bara ge Jarlateatern ett nytt och meningsfullt liv utan också en möjlighet att tillvarata ett viktigt kulturarv.

image54Ett entusiastiskt och kompetent arkitektteam har tillsammans med antikvarisk expertis skapat en helhet där nytt och gammalt kommer att möta varandra på ett respektfullt sätt. Hela ombyggnaden av Jarlateatern övervakas ur antikvarisk synvinkel av en antikvarisk expert.

image59Ombyggnaden och restaurationen inleddes med en försiktig demontering av inredningsdetaljer och k-märkt inredning.

image64Inredningsdetaljer omhändertas för restuaration.