Lisen Tell

Lisen Tell

Email: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Telefon: 070-3506073

leg. sjukgymnast ( ansluten till Landstinget , ej remisstvång )

Till mig kommer patienter med en rad olika problem. Exempel kan vara artros, ryggskott, nackbesvär,tennisarm, musarm, ischias, huvudvärk, bäckenproblem i samband med graviditet mm.

Vid första besöket tar jag upp en anamnes ( sjukdomshistoria) och gör en undersökning. Utifrån anamnesen och resultatet från undersökningen läggs en individuell behandlingsplan upp. Behandlingen kan bestå av mobilisering av leder, mjukdelsbehandling av muskler, upprepade rörelser för egenmobilisering av leder, hållningsinstruktioner, styrke/stabilitets eller rörlighetsträning i vårt gym, traktion, akupunktur, avspänning.

Utöver min sjukgymnastexamen har jag vidareutbildning i akupunktur, idrottsmedicin samt en examen i Mekanisk Diagnostik och Terapi även kallat Mc Kenziemetoden

Mc Kenziemetoden

Klicka på texten för mer information

Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) även kallad Mc Kenziemetoden är en bedömningsmodell och en aktiv behandlingsform vid besvär från nacke, rygg, muskler och leder. Vid egenbehandlingen lär sjukgymnasten patienten att hantera just sina individuellea besvär utifrån ett specifikt undersökningsschema där olika positioner och upprepade rörelser testas. Patienten får råd och behandling och utvärdering sker fortlöpande. Eftersom patienten utbildas om sin egen rygg och får träna i belastade situationer blir patienten mer trygg och återfall förebyggs lättare. Manuella terapeutinsatser krävs när patienten själv inte kan förbättra sitt tillstånd utan mer kraft behövs. Sjukgymnasten mobiliserar eller manipulerar då i aktuell riktning. Flera vetenskapliga studier visar på god prognos vid centralisering, alltså när symtom vid behandling flyttar sig in mot ryggraden från en mer perifer utbredning. Examen i Mekanisk Diagnostik och Terapi (Credex) består av teoretiska och praktiska moment. Sjukgymnaster och läkare får gå upp i examen efter att de gått 5 olika delkurser och mellan varje kurs fortlöpande arbetat i enlighet med metoden. I Sverige finns idag cirka 170 sjukgymnaster och läkare med denna examen. Ytterligare 5 st har avlagt den högre examen; Diploma.

Läs vidare på www.mckenzie.se

Jag behandlar också barn och ingår i ett nätverk av sjukgymnaster i Sverige som intresserar sig särskilt för och behandlar torticollis ( "sned hals") och plagiocefali ("sned skallform") Nätverket leds av sjukgymnaster från Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Drottning Silvias Barnsjukhus.

Torticollis

Klicka på texten för mer information

Torticollis betyder "sned hals" på latin och är ganska vanligt hos små barn. I den klassiska formen håller barnet huvudet lutat åt ett håll och roterat åt det andra, dvs barnet tittar helst åt ett och samma håll. Den vanligaste formen är medfödd och heter Congenital Muskulär Torticollis och beror troligen på hur barnet låg i livmodern. En kraftig halsmuskel som heter Musculus Sternocleidomastoideus kan då vara förkortad eller spänd. Behandlingen består av töjning om muskeln är för kort , styrketräning av den svagare sidan om skillnad föreligger samt råd om hur bebisen bör ligga för att minska eventuella assymmetrier.

Läs vidare på www.torticollis.dinstudio.se

Barn med avvikande eller försenad motorisk utveckling samt de med ortopediska problem som tex nackbesvär, snedbelastning etc hör också till min patientkategori.