Ingrid Nilsson

I livets alla skeden kan svårigheter uppstå, som påverkar hälsan och som kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand. Det kan handla om allt från oro och stressrelaterade problem till ångest, fobier och depressioner. Andra exempel kan vara personliga kriser, spännings- och smärttillstånd, sömnproblem och arbetsrelaterade problem.

Genom samtal får du ökad kunskap och förståelse för hur du som person fungerar och hanterar olika situationer och hur känslor och tankar styr dina handlingar. Utifrån den kunskapen kan du finna utvecklingsstrategier för att tillvarata dina resurser och förbättra såväl livskvalitet som prestationsförmåga och finna en balans i livet.

Som psykolog och psykoterapeut arbetar jag under sekretess och ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen och som medlem i Sveriges Psykologförbund arbetar jag i enlighet med Yrkesetiska principer för psykologer i Norden.

Välkommen att kontakta mig om du har frågor eller vill boka tid.
På tfn 070 – 772 66 70 eller per mejl Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
Ingrid Nilsson, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut